รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านหนองยาง
4 หมู่ 2   ตำบลสุขเดือนห้า  อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130
เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์แฟกส์ -
Email : bannongyangchainat@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :