ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาง เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาง
เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงแจ้งนักเรียนที่เดินทางไปพักอาศัยกับผู้ปกครอง ในต่างจังหวัด ให้เดินทางมาก่อน วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
และเข้ารายงานตัวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าดูอาการที่อาจติดเชื้อ โควิด-19 อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้สามารถมาเรียนได้ตามปกติ
ส่วนนักเรียนที่อยู่กับบ้านไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัด ขอให้ นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดชัยนาทอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องการออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,19:17   อ่าน 32 ครั้ง