คณะผู้บริหาร

นายวิรัช พุ่มเข็ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา